İletişim

003 why sadro 2
Güvenilirlik
 • İş süreçlerimizde etik değerlerimiz, her şeyin önündedir.
 • Dürüstlük, şeffaflık, adil olmak temelimizdir.
 • İtibarımız, en büyük hazinemizdir, onu özenle koruruz.
 • Güvene dayalı ilişki kurarız ve verdiğimiz sözleri tutarız.
 • Başarı için çok çalışma, mütevazılık, tasarruf ve disiplin arttır.
01 story serp
Faydalı Olmak
 • İşimizde, topluma ve tüm paydaşlarımza fayda sağlar, değer katarız.
 • Paydaşlarımızın beklentilerini, doğru ihtiyaçlar oranında karşılarız.
 • Daha güzel bir geleceğe odaklanır, “Ne Mutlu Bir Derde Derman Olana” yaklaşımı ile çevreye ve topluma karşı sorumlu davranırız.
 • Kurumsal vatandaşlık ilkesiyle; öncelikle “sağlık, kültür-sanat ve eğitim” alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretiriz.
İnsana Değer, Liyakat
 • İnsan, en önemli değerdir.
 • ‘Yol arkadaşlarımız’ ile ilişkimiz; ‘güvene, sevgiye, saygıya’ dayalıdır; varlıkları ve emekleri çok değerlidir.
 • Yetkin, dürüst, doğru insanlarla çalışmak temel ilkemizdir ve onların mesleki deneyimlerini sürekli geliştirmek işimizin parçasıdır.
 • İşimizde, insana yönelik kararlarımızda; ‘liyakat, farklılıklara saygı, adalet’ belirleyicidir.
 • Bunun kişilere değil, ilkelere bağlılığını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti çok önemlidir. Buna uygun davranırız.
Story white tiger netflix
Küresel Rekabet
 • İnsana, doğaya saygılı rekabet anlayışımız, sürdürülebilir ve küreseldir.
 • İşimizi, maliyet, kalite, zaman’ üçlüsünde, en etkin şekilde geliştiririz.
 • İş adımlarımız; bulunduğumuz sektörlerde, değişime öncülük eder; yenilikçi fikirlere açıktır; yeni girişimci aksiyonları cesaretle destekleriz.
 • Bilgi akışımızda, uygulamalarımızda; evrensel netlik, yalınlık hakimdir.
 • Kalite çıtamız; ulusal ve uluslararası standartların en üst çizgisindedir.
 • İşimizi en hızlı şekilde sonuçlandırmak, temel iş yapma biçimimizdir.
 • Esnek bir yapılanmada, karar süreçlerimizde ‘iş çevikliğine’ sahibizdir.